Struktura organizacyjna

SEKCJE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BABIMOŚCIE
KIEROWNIK
tel. 68 351-24-44
– Bożena Nitschke
POMOC SPOŁECZNA
tel. 68 351-24-44
– Barbara Mikłaszewicz – pracownik socjalny
– Renata Kubiak – pracownik socjalny
– Karolina Połomka – pracownik socjalny
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
tel. 68 351-33-61
– Katarzyna Michałowska – starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
– Grażyna Wojtkowska – specjalista ds. księgowości i świadczeń rodzinnych
– Olga Hryniewicz – specjalista ds. świadczeń rodzinnych
KSIĘGOWOŚĆ
tel. 68 351-33-61
– Grażyna Wojtkowska – specjalista ds. księgowości i świadczeń rodzinnych
USŁUGI OPIEKUŃCZE
tel. 68-351-24-44
– Danuta Siatka